www.gatenavn.com

Om

Hensikten med gatenavn.com-siden er å få korrigert alle skrivefeilene som florerer på (offentlige) gateskilt i Oslo i første omgang. Heter det f.eks. Oslogate eller Oslo gate? Heter det allé eller allè?

Siden vil etterhvert inneholde noen grunnleggende regler som gjelder gatenavn. I tillegg kommer en gjentagelse av de mest vanlige skriveregler. Særlig med hensyn på genetivsapostrof, akutt og grav aksent samt sam- og særskrivning.

Noen eksempler fra Oslo

Det er meningen at alt skal dokumenteres med bilder.

Har du kjennskap til feilskrevne gateskilt i Oslo så kan disse sendes til meg på webmaster@gatenavn.com.


[ProbabilityOf.com]